Speküler Mikroskopi 556-1

ÖZELLİKLER

Adı : Speküler Mikroskopi

Kategori : İleri Tetkikler

Alt Kategori : Speküler Mikroskopi


Gözümüzün en önündeki şeffaf tabakanın ismi Kornea'dır. Kornea kabaca 5 tabakadan oluşur. Korneanın kalınlığı merkezde 550 mikron yani yarım milimetredir. Korneanın en alt tabakası en hassas yeridir ve burada kendisini yenileme yeteneği olmayan ve korneaya hayati özelliğini sağlayan endotel tabakası mevcuttur.

Endotel hücreleri korneanın içinde aktif pompa görevi ile suyu dışarı pompalayarak bu korneanın şeffaf kalmasından sorumludurlar. Doğumda milimetre karede 3500 civarındayken yaşlandıkça azalarak 70 yaş civarındaki bir erişkinde 2000-2500 civarına düşerler. Endotel hücreleri asla çoğalamazlar ve daima azalmaktadırlar. Ölen hücrelerin yerleri diğer hücrelerin genişlemesiyle kapatılır. Hiçbir zaman 1500/mm2 altına inmeleri arzu edilmez. Sayıları 1000/mm2 altına inerse ölü dokusundan alınan korneayla değiştirilme işlemi olan kornea nakline ihtiyaç duyulabilir. Kornea endotel hücrelerinin sayılarını azaltan başlıca faktörler yaş, göz içi ameliyatları (katarakt ameliyatları, ICL-implantable contact lenses vb.), korneanın kendi bazı hastalıkları (Fuchs-guttata, keratakonus vb.) ve kontakt lense bağlı endotelyopati (contact lens related endotheliopathy-CLRE) ‘dir.

Speküler Mikroskopi, kornea için hayati değeri olan bu endotel hücrelerinin kalitesi ve miktarları hakkında hassas bilgiler edinmemizi sağlar. Bu dokunun daha fazla zararlanmaması için ameliyatlarda alınacak ek önlemleri veya hastaların kullandıkları kontakt lenslerin seçimi ve kullanım biçimleri hakkında da yardımcı olmamıza olanak sağlar.