Astigmatizma, Keratokonus

ÖZELLİKLER

Adı : Astigmatizma, Keratokonus

Kategori : Hastalıklar

Alt Kategori : Katarakt ve Refraktif Cerrahi


Astigmatlarda Yeni Çözümler, Keratokonüs ve Tedavisinde Yenilikler (Ring, INTACS, Keraring)

Astigmat Kırma gücü olarak gözün bir dikey ekseni bir de yatay ekseni vardır. Yatay eksen ve dikey eksenin kırma güçlerinin birbirlerine eşit olması gerekir. Bunlar eşit olunca göz dengeli bir görme sağlar. Dikey ve yatay eksen arasında fark varsa buna astigmat denir. Astigmatlar çevrelerini yamuk yumuk görürler. Astigmatizma nadiren tek başına ortaya çıkar ve genelde diğer kırma kusurlarıyla birlikte görülür.

Astigmatların düzeltilmesi gözlük, kontakt lens ve lazer teknikleriyle mümkündür. Düşük dereceli astigmat varsa yumuşak lensler bunu tolere edebilir yüksek dereceli astigmata torik lensler kullanılır.

Astigmatlarda Yeni Çözümler, Keratokonüs ve Tedavisinde Yenilikler (Ring, INTACS, Keraring)

Dr. Zeki TUNÇ, 1987 yılında Türkiye’de ve dünyada ilk defa keratokonüslü hastalara halka (ring, İntacs) takma operasyonlarına başlamıştır.

Keratokonüs kısaca korneanın incelmesine bağlı olarak korneanın göz içi basıncının etkisiyle aşırı bombeleşmesi ileri derecede astigmat oluşturması. Keratokonüs hastalığı gözün kornea tabakasını tutan ilerleyici bir hastalıktır. Kornea tabakasında korneanın düzenli bombeliğini oluşturan keratosit hücreleri arasındaki bağ zayıflamakta ve kornea tabakasında incelmeye ve düzensiz bombeleşmeye neden olmaktadır. Korneanın bombeliği korneanın kırma gücünü belirlemektedir, buna göre düzensiz oluşan bombelik, kırma gücünde anormalliğe neden olmakta ve önce astigmat oluşmakta daha sonra bu bombelik asimetrik yapıya dönüştüğünde düzensiz astigmat meydana gelmektedir. Düzensiz astigmatla problemler ağırlaşmaktadır, hasta artık gözlük takmasına rağmen görme bozukluğuyla karşı karşıya kalır, kontak lens takamaz olur, lens gözden devamlı kayar ve hasta iyi göremez.

Keratokonüs çok sık görülmemekle birlikte 100.000 kişide 100 ile 250 kişide rastlanmaktadır. Keratokonüsün nedenlerine gelince hastalığın % 10 kadarı genetik olarak geçiş gösterir diğer % 90’ının nedeni tam olarak bilinememektedir fakat allerjik bünyeli kişilerde ve özellikle gözlerini sık ovalayanlarda daha fazla rastlanmaktadır.

Keratokonüslü hastalara görmesini artırmak için Laser Eximer, LASIK, PRK, Epilasik, Lasek, İntralase uygulanamaz ve uygulanırsa hastalığın ağırlaşmasına ve görmenin çok azalmasına neden olmaktadır.

1987 yılına kadar Keratokonüs hastalığının tedavisi kornea nakli ile gerçekleştirilmekteydi. Dr. Zeki TUNÇ geliştirdiği bu yeni tekniği dünyada ilk defa keratokonüslü hastalara halka (İntacs) takma operasyonlarına başlamıştır ve Prof.Dr Colin ile tekniği paylaşarak eş zamanlı olarak olarak tekniğin yaygınlaşmasını sağladılar. Dr. Zeki TUNÇ Keratokonüste halka (ring, INTACS) tedavisi ile ilgili yurt içi ve yurt dışında birçok sunum yapmıştır.

Keratokonüslü gözler her vakada farklı özellik gösterir yani keratokonüs hastası olan kişilerin korneaları hiçbir zaman birbirine benzemez adeta parmak izi gibi herkeste farklıdır.Her vakada korneayı çok iyi analiz edip farklı kalınlıktaki, farklı şekillerdeki ve farklı büyüklüklerdeki ringlerin uygun kombinasyonlarla ve korneanın uygun yerlerine farklı açılarda takılması gerekir.

Keratokonüste ring tedavisi Avrupa’da CE onayını ve 2006 baharında Amerika’da FDA onayını alarak başarılı bir tedavi olarak bütün dünya tarafından kabul edilmiştir.

Günümüzde halka (INTACS, Keraring) tekniği o kadar güvenli bulunmuştur ki artık keratokonüs hastalığı dışındaki bazı astigmatvakalarında da uygulanmaya başlanmıştır ve sonuçları memnuniyet vericidir. Laser yapılamayacak boyuttaki astigmatlarda ve ince kornealı astigmatlarda oldukça başarılı bir tekniktir.