Biyografi

Biyografi

ÖZGEÇMŞ

Adı Soyadı: Abdullah Özkırş

Doğum Tarihi ve Yeri: 03 MART 1972, İstanbul

Öğrenim Durumu: Doçent Doktor

EĞİTİM DURUMU

İlköğretim:     Telsiz İlkokulu, İstanbul

(1978-1983)

OrtaÖğretim:    İstanbul CağaloğluAnadolu Lisesi

(1983-1990)

Tıp Eğitimi:    İstanbul Üniversitesi, İstanbulTıp Fakültesi

(1990-1996)

UzmanlıkEğitimi:   İstanbul Üniversitesi, CerrahpaşaTıp Fakültesi Göz HastalıklarıAD

(1996-2000)

YABANCIDİL

Almanca

İngilizce

ÜDS (Üniversiteler arasıdil sınavı)puanı: 90.00

Derece   Bölüm/Program  Üniversite   Yıl

Lisans   -  -  -Y. Lisans   İstanbulTıp Fakültesi  İstanbul Üniversitesi   1996

Doktora/S.Yeterlik/

TıptaUzmanlık

CerrahpaşaTıp  Fakültesi,  Göz

HastalıklarıAD

İstanbul Üniversitesi  2000

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte)ve Tez Danışman(lar)ı: -

Doktora  Tezi/S.Yeterlik  Çalışması/Tıpta  Uzmanlık  Tezi  Başlığı  (özeti  ekte)  ve

Danışman(lar)ı:  Optik  sinir  başı  çukurluğu  geniş  ve  göziçi  basıncı  normal  olan  olgularda

Heidelberg retina tomografisive bilgisayarlı görme alanı sonuçlarının karşılaştırılması (Prof. Dr.

Nevbahar Tamçelik)

Görevler:

Görev

Ünvanı

Görev Yeri  Yıl

Öğr. Gör. Dr.  Erciyes ÜniversitesiTıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AD  2001-2003

Yrd. Doç. Dr.

Doç. Dr.

Başhekim

Yrd.

Erciyes ÜniversitesiTıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AD

Erciyes ÜniversitesiTıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AD

Erciyes ÜniversitesiTıp Fakültesi,

2003-2006

2006-…

2008-…

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:-Yönetilen  Doktora  Tezleri/Sanatta  Yeterlik  Çalışmaları  :  Göz  kliniğimizdeki  2  araştırma

görevlisinin tezlerinininyönetilmesi;

1.  Ciddi göz tutulumu olanve bilinen tedavilereyanıtvermeyen okülerBehçet hastalığında

intravitreal steroid enjeksiyon etkinliğinin araştırılması.

2.  Katarakt  cerrahisinde  arka  kapsül  kesafetinin  önlenmesinde  nonsteroidal  antienflamatuvar ilaçların etkinliğinin araştırılması.

Projelerde Yaptığı Görevler: -

İdari Görevler : Anabilim DalıBaşkanvekilliği, Başhekim yardımcılığı

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: Türk Oftalmoloji Derneği,Tıbbi retina, Vitreoretinal cerrahi,

Glokom Birimi aktif üyesi, American Academy üyesi

Ödüller:Tübitak’ tan alınan20’in üzerinde muhtelif teşvik ödülleri, 2005yılında enfazla yayın

yapan 2.öğretim üyesi

Sonyıllardaverdiği lisansvelisansüstüdüzeydeki dersler:

Akademik

Yıl

Dönem   Dersin Adı

Haftalık Saati   Öğrenci

Sayısı   Teorik   Uygulama

2003-2008

Güz

Dönem V Stajı =Kısa göz anatomi si  1  1  20

Dönem V Stajı = Uvea hastalıkları  2  2  20

İlkbahar

Dönem V Stajı =Retina dekolmanı   2  2  20

Dönem V Stajı =Diabet ve göz  2  2  20

2  1  20

ESERLER

A.  Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1.  Ozkiris,  A.,  Evereklioglu,  C.,  Koç,  A.,  Coskun,  A.,  Erkilic,  K.,  Bayram,  F.  “The  effect  of

atorvastatin  on  ocular  blood  flow  velocities  in  patients  with  diabetic  retinopathy.”  Clin.

Experiment. Ophthalmol., (SCI) (2005).

A2.  Ozkiris,  A.,  Evereklioglu,  C.,  Erkilic,  K.  “Intravitreal  triamcinolone  acetonide  injection  for

the  treatment  of  posterior  segment  uveitis.”  Ocul  Immunol  Inflamm.,  (SCI-Expanded)

(2005).

A3.  Ozkiris,  A.,  Oner,  AO.,  Evereklioglu,  C.,  Erkilic,  K.  “Pattern  electroretinogram  for

monitoring  the  efficacy  of  intravitreal  triamcinolone  injection  in  diabetic  macular  edema.”

Doc. Ophthalmol., (SCI-Expanded) (2004).

A4.  Ozkiris,  A.,  Evereklioglu,  C.,  Akgun,  H.,  Esel,  D.,  Erkilic,  K.  “The  efficacy  of

piperacillin/tazobactam  in  experimental  S.  epidermidis  endophthalmitis.  A  comparison  with

vancomycin. ”. Ophthalmic Res., (SCI) Baskıda (2005).

A5.  Ozkiris,  A.,  Evereklioglu,  C.,  Akgun,  H.,  Esel,  D.,  Caner,  F.,  Erkilic,  K.    “A  comparison  of

intravitreal  piperacillin/tazobactam  with  ceftazidime  in  experimental  Pseudomonas

aeruginosa endophthalmitis”. Exp. Eye Res., (SCI)  80, 361-367 (2005).

A6.  Ozkiris, A., Tamcelik, N. “Long-term results of trabeculectomy with different concentrations

of  mitomycin  C  in  refractory  developmental  glaucoma”.  J.  Pediatr.  Ophthalmol.  Strabismus,

(SCI-Expanded) 42, 97-102 (2005).

A7.  Ozkiris,  A.,  Evereklioglu,  C.,  Erkilic,  K.,  Dogan,  H.  “Intravitreal  triamcinolone  acetonide  for

treatment of persistent macular oedema inbranch retinal vein occlusion”. Eye, 2005Feb 18;

A8.  Ozkiris,  A.,  Erkilic,  K.  “Complications  of  intravitreal  injection  of  triamcinolone  acetonide”.

Can. J. Ophthalmol., (SCI-Expanded) 40:63-68 (2005).

A9.  Ozkiris,  A.,  Evereklioglu,  C.,  Erkilic,  K.,  Ilhan,  O.  “The  efficacy  of  intravitreal  triamcinolone

acetonide  on  macular  edema  in  branch  retinal  vein  occlusion”.  Eur.  J.  Ophthalmol.,  (SCIExpanded) 15:96-101 (2005).

A10. Ozkiris,  A.,  Evereklioglu,  C.,  Erkilic,  K.,  Tamcelik,  N.,  Mirza,  E.  “Intravitreal  triamcinolone

acetonide  injection  as  primary  treatment  for  diabetic  macular  edema”.  Eur.  J.  Ophthalmol.,

(SCI-Expanded) 14,543-549 (2004).

A11. Tamcelik,  N.,  Ozkiris,  A.  “A  comparison  of  viscogoniotomy  with  classical  goniotomy  in

Turkishpatients”. Jpn. J. Ophthalmol., (SCI) 48, 404-407 (2004).

A12. Erkilic, K., Ozkiris, A., Evereklioglu,C., Kontas, O.,Guler, K., Dogan,H. “Deep sclerectomy

with  various  implants:  an  experimental  and  histopathologic  study  in  a  rabbit  model”.

Ophthalmologica, 218, 264-269 (2004).

A13. Özkiris,  A.,  Evereklioğlu,  C.,  Kontaş,  O.,  Öner,  A.Ö.,  Erkılıç, K.  “Determination  of  non-toxic

concentration  of  pipercilline/tazobactam  for  intravitreal  application:  An  electrographic,

histopathologic  and  morphometric  analysis”.  Ophthalmic  Res.,  (SCI)  36,  139-144  (2004).

(Serbest Bildiri No: E5).

A14. Ozkiris,  A.,  Evereklioglu,  C.,  Kula,  M.,  Somdas, M.,  Erkilic,  K.,  Coskun,  A.  “Tc-99m  HMPAO

brain  SPECT  in  linear  nevus  sebaceous  syndrome”.  Ann.  Nucl.  Med.,  (SCI-Expanded)

17:703-706 (2003).

A15. Ozkiris, A., Arslan, O., Cicik, E., Koyluoglu,N., Evereklioglu,C. “Open-sky capsulorrhexis in

triple  procedure:  with  or  without  trypan  blue?  ”  Eur.  J.  Ophthalmol.,  (SCI-Expanded)  13,

764-769 (2003).

A16. Evereklioğlu, C., Özkiris, A., Alaşehirli, B., Sarı, İ.,Güldür, E., Cengiz, B., Kontaş, O. “Effect

of  gestational  nicotine  treatment  on  newborn  rat  retina:  a  histopathological  and

morphometric  analysis”.  Ophthalmic  Physiol.  Optics,  (SCI) 23,  527-533  (2003).  (Poster  No:

E4)

A17. Erkılıç,  K.,  Evereklioğlu,  C.,  Çekmen,  M.,  Özkiris,  A.,  Duygulu,  F.,  Doğan,  H.  “Adenosine

deaminase  enzyme  activity  is  increased  and  negatively  correlates  with  catalase,  superoxide

dismutase  and  glutathione  peroxidase  in  patients  with  Behçet’s  disease:  original

contributions/clinical  and laboratory investigations”.  Mediators Inflamm.,  (SCI) 12,  107-116

(2003).

A18. Evereklioglu, C., Ozbek, E.,Cekmen, M., Mehmet, N., Duygulu,F., Ozkiris, A.,Calis, M., Er,

H.,  Turkoz,  Y.  “Urinary  nitric  oxide  levels  are  increased  and  correlated  with  plasma

concentrations  in  patients  with  Behcet's  disease:  Is  it  a  new  urinary  activity  marker?  ”

Nephrology (SCI-Expanded) 8, 231-238 (2003).

A19. Evereklioğlu,  C.,  Çekmen,  M.,  Özkiris,  A.,  Karabas,  M.,  Çalş,  M.  “The  pathophysiological

significance  of  red  blood  cell  nitric  oxide  concentrations  in  inflammatory  Behçet’s  disease”.

Mediators Inflamm., (SCI) 12, 255-256 (2003).

A20. Erkılıç,  K.,  Özkiris,  A.,  Evereklioğlu,  C.,  Doğan,  H.  “Bilateral  epibulbar  and  and  posterior

scleral  choristomas  in  linear  nevus  sebaceous  syndrome”.  Acta.  Ophthalmol.  Scand.,  (SCI)

81, 312-314 (2003).

A21. Erkılıç, K., Özkiris, A., Evereklioğlu, C., Doğan, H. “Riegers anomaly with bilateral choroidal

osteoma:  coincidence  or  association?”.  Eur.  J.  Ophthalmol.,  (SCI-Expanded)  13,  496-499

(2003).

A22. Yildirim,  R.,  Devranoglu,  K.,  Ozdamar,  A.,  Aras,  C.,  Ozkiris,  A.,  Ozkan,  S.  “Flap

Complications  Using  the  Hansatome  Microkeratome  in  Our  Learning  Curve  of  Laser  in  Situ

Keratomileusis”. Eur. J. Ophthalmol., (SCI-Expanded) 11, 328-332 (2001).

A23. Erkilic,  K.,  Ozkiris,  A.,  Evereklioglu,  C.,  Poyrazoglu,  H.,  Gunduz,  Z.  “Internuclear

ophthalmoplegia  as  a  symptom  associated  with  Henoch-Schoenlein  purpura”.  NeuroOphthalmology, (SCI-Expanded) 26, 193-196 (2001).

A24. Iskeleli, G., Ozkiris, A., Tanidir, R., Kizilkaya, M. “Comparison of conventional and frequent

replacement daily wear soft contact lenses”. Contactologia 22, 84-88 (2000).

A25. Tolun, H., Dikici, K., Ozkiris, A.  “Long-term results of bimedialrectusrecessions in infantile

esotropia”. J. Pediatr. Ophthalmol.and Strabismus  (SCI-Expanded) 36, 201-205 (1999).

A26. Ozkiriş A. Intravitreal bevacizumab (Avastin) for primary treatment of diabetic macular oedema.

Eye. 2008 Apr 25.

A27. Tamcelik  N,  Ozkiris  A.  Long-term  results  of  viscotrabeculotomy  in  congenital  glaucoma:

compari son to classical trabeculotomy.Br J Ophthalmol. 2008 Jan;92(1):36-9.

A28. Ozkiris  A.  Intravitreal  triamcinolone  acetonide  injection  for  the  treatment  of  posterior

uveitis.Ocul Immunol Inflamm. 2006 Aug;14(4):233-8.

A29. Ozkiriş  A.  Technique  of  administering  the  intravitreal  injection,  and  the  optimum  dosage

required to gain a therapeuti c benefit. Eye. 2007 Feb;21(2):254-5.

A30. Ozkiris  A,  Erkiliç  K,  Koç  A,  Mistik  S.  Effect  of  atorvastatin  on  ocular  blood  flow  velociti es  in

pati ents with di abetic retinopathy.Br J Ophthal mol. 2007 Jan;91(1):69-73.

A31. Ozkiris  A.  Possible  future  therapeutics  for  Behçet’s  syndrome.  Expert  Opinion  on  Therapeutic

Patents 2007; 17:9-16 (Review).

A32. Ozkiris  A.  Anti-VEGF  agents  for  age-related  macular  degeneration.  Expert Opinion on Therapeutic

Patents 2009 (Review, in press).

B.  Uluslararası  bilimsel  toplantılarda  sunulan  ve  bildiri  kitabında

(Proceedings) basılan bildiriler:

B1.  Iskeleli,  G.,  Ozkiris,  A.,  Tanidir,  R.,  Kizilkaya,  M.  “Comparison  of  conventional  and

frequent  replacement  daily  wear  soft  contact  lenses”.  29  th  Congress  of  the  ECLSO,

Geneva, 1999.

B2.  Cicik,  E.,  Tamcelik,  N.,  Ozkiris,  A.,  Ocakoglu,  O.  “Ocular  biometrical  changes  after  Nd:

YAG laser iridotomy”. 6 th Congress of the European Glaucoma Society, London, 2000.

B3.  Tamcelik,  N.,  Ozkiris,  A.,  Yetik,  H.  “Visco-trabeculotomy  in  congenital  glaucoma”.  6  th

Congress of the European Glaucoma Society, London, 2000.

B4.  Tamcelik,  N.,  Ozkiris,  A.,  Özkan,  S.  “The  results  of  viscogoniotomy”.  3rd  International

Glaucoma Symposium, 2001.

B5.  Ozkiris,  A.,  Tamcelik,  N.,  Cicik,  E.,    Muftuoglu,  G.,  Arvas,  S.,  Ozdemir,  H.,  Ozkan,  S.

“The  effects  of  apraclonidine  and  apraclonidine  combined  with b-blockers  (nonselective

and  selective)  on  the  retinal vessels  diameter”.  3rd  International  Glaucoma  Symposium,

2001.

B6.  Erkılıç,  K.,  Özkırış,  A.,  Evereklioğlu,  C.,  Güler,  K.,  Doğan,  H.,  Kontaş,  O.

“Histopathologic  evaluation  of  rabbit  eyes  underwent  deep  sclerectomy  with  different

types  of  implants”.  4th  International  Glaucoma  Symposium,  Barcelona,  103,  Spain,

2003.

B7.  Tamcelik,  N.,  Ozkiris,  A.  "The  long-term  results  of  Visco-trabeculotomy  in  congenital

glaucoma”. 4th International Glaucoma Symposium, Barcelona, 103, Spain, 2003.

B8.  Ozkiriş,  A.,  Erkiliç,  K.,  Evereklioglu,  C.,  Koç,  A.,  Coşkun,  A.,  Bayram,  F.  “The  effect  of

atorvastatin  on  ocular  blood  flow  velocities  in  patients  with  diabetic  retinopathy”.4

th

European Vitreoretinal Society Meeting, İstanbul, 138, Turkey, 2004.

B9.  Ozkiriş,  A.,  Evereklioglu,  C.,  Erkiliç,  K.,  Mirza,  E.  “Intravitreal  triamcinolone  acetonide

injection  as  primary  treatment  for  diabetic  macular  edema”.4

th

European  Vitreoretinal

Society Meeting, İstanbul, 157, Turkey, 2004.

B10.  Ozkiriş,  A.,  Oner,  A.,  Evereklioglu,  C.,  Erkiliç,  K.  “Pattern  electroretinogram  for

monitoring the efficacy of intravitreal triamcinolone injection in diabetic macular edema”.

4

th

European Vitreoretinal Society Meeting, İstanbul, 156, Turkey, 2004.

B11.  Erkılıç,  K.,  Özkırış,  A.,  Tuzcu,  EA.,  Yazar,  S.  “Acanthamoeba  keratitis  associated  with

corneal lime  burn and tap water”.  VIII.  Mediterranean  Ophthalmology  Society Congress,

Antalya, 73, Turkey, 2004.

B12.  Özkırış,  A.,  Erkılıç,  K.,  Evereklioglu,  C.  “Endophthalmitis  after  intravitreal  triamcinolone

acetonide  injection”.  VIII.  Mediterranean  Ophthalmology  Society  Congress,  Antalya,  58,

Turkey, 2004.

B13.  Özkırış, A., Evereklioglu, C.,  Akgün,  H.,Eşel,  D., Caner,  F.,  Erkılıç,  K.  “A comparison  of

intravitreal  piperacillin/tazobactam  with  ceftazidime  in  experimental  Pseudomonas

aeruginosa  endophthalmitis”.  VIII.  Mediterranean  Ophthalmology  Society  Congress,

Antalya, 63, Turkey, 2004.

B14.  Erkılıç, K., Özkırış, A., Evereklioglu, C. "Intravitreal triamcinoloneacetonide injectionfor

the  treatment  of  posterior  segment  uveitis”.  VIII.  Mediterranean  Ophthalmology  Society

Congress, Antalya, 62, Turkey, 2004.

B15.  Özkırış,  A.,  Evereklioglu,  C.,  Erkılıç,  K.  “Pseudohypopyon  with  acute  intraocular

pressure  elevation  after  intravitreal  injection  of  triamcinolone  acetonide  ”.  VIII.

Mediterranean Ophthalmology SocietyCongress, Antalya, 59, Turkey, 2004.

B16.  Özkırış,  A.,  Evereklioglu,  C.,  Erkılıç,  K.  “The  efficacy  of  intravitreal  triamcinolone

acetonide  on  macular  edema  in  branch  retinal  vein  occlusion  ”.  VIII.  Mediterranean

Ophthalmology Society Congress, Antalya, 58, Turkey, 2004.

B17.  Özkırış,  A.,  Erkılıç,  K.  “The  effect  of  single  dose  intravitreal  triamcinolone  injection  on

intraocular  pressures  in  patients  with  diabetic  macular  edema.  6th  International

Glaucoma Symposium, Athens, 17,Greece, 2007.

B18.  Erkılıç, K., Özkırış, A., Tamcelik N. The evaluation of theresults of deep sclerectomy+Tflux surgery. 6th International Glaucoma Symposium, Athens, 19, Greece, 2007.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

C1.  Arslan  O.S,  Ozkiris  A.  “Open-sky  capsulorhexis  with  trypan  blue  in  triple  procedure”.  In:

Dye-enhanced ophthalmic surgery. Slack Inc. SK Pandey et al.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1.  Başar, E.,  Özkırış. A.,Güzey, M., Mirzataş,Ç.,Oğuz, V. “Konjenital çift elevator felci ve

blefarofimozisi  olan  olgularda  cerrahi  deneyimlerimiz”.  Türk  Oftalmoloji  Gazetesi,  29,

173-179 (1999).

D2.  Arvas, S., Ocakoğlu, Ö., Akar, S., Özkırış, A., Özkan, Ş. “Drüsenli olgularda Makula eşik

testi”. Türk Oftalmoloji Gazetesi, 29,514-518 (1999).

D3.   Tamçelik,N., Özkırış, A., Ünal, M., Üstündağ, C., Ocakoğlu, Ö., Devranoğlu, K., Özkan,

Ş.  “Göz  içi  basıncı  normal  ve  optik  sinir  başı  çukurluğu  geniş  olan  olgularda  Heidelberg

retina tomografisi sonuçlar ımız”. Türk Oftalmoloji Gazetesi, 30, 262-265 (2000).

D4.  Cicik,  E.,  Arvas,  S.,  Müftüoğlu,  G.,  Akar,  S.,  Özkırış,  A.,  Özkan,  Ş.  “Pigment  epiteli

dekolmanlarında  ICG  Angiografinin  yeri  ve  önemi”.  Türk  Oftalmoloji  Gazetesi,  30, 292-296 (2000).

D5.  Arslan,  O.,  Cicik,  E.,  Özkırış,  A.,  İskeleli,  G.,  Ermiş,  S.,  Tanıdır,  R.  “Penetran

keratoplasti  ve  skleraya  sütüre  sulkus  fiksasyonlu  lenslerin  ön  segment  travmalarının

tedavisinde kombine uygulanması”. Türk Oftalmoloji Gazetesi, 30, 324-328 (2000).

D6.  Tamçelik,  N., Özkırış,  A.,  Cicik,  E.,  Ocakoğlu,  Ö., Üstündağ, C., Devranoğlu,  K.,  Özkan,

Ş.  “Okuler  hipertansiyonda  optik  sinir  başı  topoğrafik  ölçümleri  ile  standart  ve  mavi-sarı

görme  alanı  mean  deviasyon  değerleri  arasındaki  ilişki”.  Türk  Oftalmoloji  Gazetesi,  30,

487-492 (2000).

D7.  Cicik,  E.,  Tamçelik,  N.,  Özkırış,  A.,  Yetik,  H.,  Devranoğlu,  K.,  Özkan,  Ş.  “Kombine

fakoemulsifikasyon  ve  trabekülektomi:  “Tek  girişli”  ve“İki  Girişli”  girişimin

karşılaştırılması”. Türk Oftalmoloji Gazetesi, 30, 470-474 (2000).

D8.  Tamçelik,  N.,  Özkırış,  A.,  Yetik,  H.,  Ünal,  M.  “Konjenital  glokomda  Visko-trabekülotomi

Sonuçlarımız”. Türk Oftalmoloji Gazetesi, 30, 451-455 (2000).

D9.  Cicik,  E.,  Tamçelik,  N.,  Özkırış,  A.,  Özdemir,  H.  “Pupiller  ve  pupiller-lentiküler

psödoeksfoliasyonun  pupilla  dilatasyonu  üzerine  etkisi”.  Türk  Oftalmoloji  Gazetesi,  30,

557-559 (2000).

D10.  Cicik,  E.,  Tamçelik,  N.,  Özkırış,  A.,  Ocakoğlu,  Ö.  “Nd:YAG  iridotomi  uygulaması  sonrası

oküler biometri değişiklikleri”. Türk Oftalmoloji Gazetesi, 30, 596-600 (2000).

D11.  Cicik, E., Arslan, O., Yetik, H., Özkırış, A., Kendiroğlu, G. “Penetran keratoplasti sonrası

erken  postoperatif  göz  içi  basıncı  takibinde  dokunmasız  hava  püskürtmeli  tonometre

kullanımı”. MN Oftalmoloji, 7, 223-226 (2000).

D12.  İskeleli,  G.,  Özkırış,  A.,  Tanıdır,  R.,Kızılkaya,  M.  “Geleneksel  vesık  değişim  günlük

yumuşak lenslerin karşılaştırılması”. Türk Oftalmoloji Gazetesi, 30,718-724 (2000).

D13.  Arslan,  O.,  Cicik,  E.,  Uslu,  H.,  Özkırş,  A.,  Tanıdır,  R.,  Üstüner,  A.  “Fakoemulsifikasyon

cerrahisi  ile  birlikte  arka  kapsüloreksis  uygulaması”.  Türk  Oftalmoloji  Gazetesi,    30,754-757 (2000).

D14.  Cicik, E., Özkırş, A., Arslan, O., Tanıdır, R., Üstüner, A. “Penetran keratoplastili gözlerde

katarakt  ekstraksiyonu  ve  göz  içi  lens  implantasyonu”.  Türk  Oftalmoloji  Gazetesi,  30,

770-772 (2000).

D15.  Üstüner,  A.,  Arslan,  O.,  Devranoğlu,  K.,  Cicik,  E.,  Özkırış,  A.  “Nukleus  parçalamada

prechopper’inmodifiye kullanımı”. Türk OftalmolojiGazetesi, 31, 94-96 (2001).

D16.  Arslan,OŞ,, Cicik, E., Özkırış, A., Güzey, M., İskeleli, G., Yetik,H., Özkan, Ş. “Penetran

keratoplastili  gözlerde  kapsül  içi  fakoemülsifikasyon  uygulamasının  greft  saydamlığına

etkisi”. Türk Oftalmoloji Gazetesi, 31, 100-103 (2001).

D17.  Özkırış,  A.,  Devranoğlu,  K.,  Tamçelik,  N.,  Özkan,  Ş.  “Çocuklarda  sekonder  intraoküler

lens  implantasyonu  sonuçlarının  değerlendirilmesi”.  Türk  Oftalmoloji  Gazetesi,  31,  419-422 (2001).

D18.  Cicik,  E.,  Arslan,  O.,  Köylüoğlu, N.,  Özkırış, A.,  İskeleli,  G.,  Ünal, M.,  Özkan,  Ş.  “Silikon

yağı keratopatisinde penetran keratoplasti sonuçları”. Türk Oftalmoloji Gazetesi, 31:738-741 (2001).

D19.  Başar,  E.,Oğuz,  H.,  Özkırış. A.,  Dikici,  K.  “Komitan  erişkin şaşılıklarda  cerrahi tedavi”.

Medikal Network Oftalmolojii, 8,  75-77 (2001).

D20.  Erkılıç,  E.,  Özkırış,  A.,  Öner,  A.,  Doğan,  H.  “Çocuklarda  travmatik  katarakt  ve  göz  içi

lens  implantasyonu  sonuçlarının  değerlendirilmesi”.  Türk  Oftalmoloji  Gazetesi,  32,  442-445 (2002).

D21.  Erkılıç,  K.,  Özkırış,  A.,  Öner,  A.,  İlgün,  N.,  Doğan,  H.  “Primer  Ve  Nüks  Pterjium

Cerrahisinde  Serbest  Limbal  Konjonktival  Otogreftleme  Yönteminin  Uzun  Dönem

Sonuçları”. Türk Oftalmoloji Gazetesi,  32, 215-219 (2002).

D22.  Erkılıç,  K.,  Özkırış,  A.,  Öner,  A.,  Karaman,  B.,  Doğan,  H.  “Konjonktival  intraepitelyal

neoplazi  tedavisinde  cerrahi  eksizyon    ile  birlikte  mitomisin-c  uygulamasının  sonuçları”.

Türk Oftalmoloji Gazetesi, 32, 737-740 (2002).

D23.  Öner,  A.,  Karaman,  B.,  Özkırış,  A.,  Doğan,  H.“İki  taraflı  anoftalmi”.  Medikal  Network

Oftalmoloji, 11, 75-76 (2004).

D24.  Erkılıç,  K.,  Öner,  A.,  Özkırış,  A.,  Doğan,  H.  “Konjenital  dakriostenozda  cerrahi  tedavi

sonuçlarımız”. Türk Oftalmoloji Gazetesi, 33, 7-10 (2003).

D25.  Özkırış, A.,  Evereklioğlu,  C.,  Erkılıç,  K.,  İlhan,  Ö.,  Doğan,  H.  “Primer  açık  açılı glokomlu

olgularda  derin  sklerektomi  sonuçlarımız”.  Türk  Oftalmoloji  Gazetesi,  33,  736-741

(2003).

D26.  Özkırış,  A.,  Tamçelik,  N.,  Müftüoğlu,  G.,  Özdemir,  H.  Apraklonidin  ve  apraklonidin  ile

kombine  selektif  ve  nonselektif  b-blokerlerin  retinal  damar  çapları  üzerine  etkileri

Medikal Network Oftalmoloji, 10, 351-354 (2003).

D27.  Özkırış, A., Evereklioğlu,C., Erkılıç, K., İlhan, Ö., Mirza, E., Doğan, H. “Diabetikmaküla

ödemi  tedavisinde  intravitreal  triamsinolon  etkinliğinin  HRT  II  ile  değerlendirilmesi”.

Medikal Network Oftalmoloji, 11, 50-53 (2004).

D28.  Özkırış,  A.,  Evereklioğlu,  C.,  Erkılıç,  K.,  İlhan,  Ö.,  Doğan,  H.  “Lakrimal  kanül  skuamöz

papillomu”. Medikal Network Oftalmoloji, (Baskıda) (2004).

D29.  Özkırış,  A.,  Evereklioğlu,  C.,  Köse,  ZA.,  Erkılıç,  K.,  Tamçelik,  N.,  Doğan,  H.  “Türk

toplumunda Heidelberg  retina tomografi ile  saptanan  ortalama  optik  sinir  başı  topografik

değerleri, yaş ve cinsiyet ile ilişkisi”. Türk Oftalmoloji Gazetesi, (Baskıda) (2004).

D30.  Özkırış,  A.,  Evereklioğlu,  C.,  Erkılıç,  K.,  Doğan,  H.  "Arka  vitreus  dekolmanı  olan  ve

olmayan olgularda periferik retina lezyonlarının tipi vesıklığı”. Türk Oftalmoloji Gazetesi,

33, 506-510 (2004).

D31.  Özkırış,  A.,  Evereklioğlu,  C.,  Erkılıç,  K.,  Doğan,  H.  “Tekrarlayan  üçüncü  sinir  felci  ile

seyreden  oftalmoplejik  migren  (vaka  sunumu)”.  Medikal  Network  Oftalmoloji,  (Baskıda)

(2004).

D32.  Özkırış,  A.,  Öner,  AÖ.,  Evereklioğlu,  C.,  Erkılıç,  K.,  Mirza,  E.,  Doğan,  H.  “Katarakt  ile

birlikte vitreoretinalpatolojisi olan olgularda kombine ve ikiaşamalı cerrahi prosedürlerin

karşılaştırılması”. Medikal Network Oftalmoloji, 12, (Baskıda) (2005).

D33.  Özkırış,  A.,  Evereklioğlu,  C.,  Öner,  AÖ.,  Erkılıç,  K.,  Mirza,  E.,  Doğan,  H.  “Diabetik

makula ödemi olan olgularda tekdoz intravitreal triamsinolonun göz içibasıncına etkisi.”

Türk Oftalmoloji Gazetesi, 33, 506-510 (2005).

D34.  Özkırış, A., Evereklioğlu, C., Öner, AÖ., Erkılıç, K. “Bietti'nin kristalin distrofili hastaların

elektroretinografi  değerlerinin  normal  olgular  ile  karşılaştırılması.”  ErciyesTıp  Dergisi,

33, 506-510 (2005).

D35.  Özkırış,  A.,  Evereklioğlu,  C.,  Öner,  AÖ.,  Erkılıç,  K.  “Küçük  pupillası  ve  kataraktı  olan

olgularda  basit  germe  teknikleri  ile  fleksibl  iris  retraktörlerinin  karşılaştırılması”.  Türk

Oftalmoloji Gazetesi, 33, 506-510 (2005).

D36.  Özkırış,  A.,  Evereklioğlu,  C.,  Öner,  AÖ.,  Erkılıç,  K.  “Vitrektomi  uygulanmş  gözlerde

fakoemülsifikasyon  ile  kombine  silikon  yağıçıkarılması.”  Türk  Oftalmoloji  Gazetesi,  33,

506-510 (2005).

D37.  Özkırış,  A.,  Evereklioğlu,  C.,  Öner,  AÖ.,  Erkılıç,  K.  “Derin  sklerektomi+T-flux  implant

cerrahisinin  sonuçlar ının  değerlendirilmesi”.  Türk  Oftalmoloji  Gazetesi,  33,  506-510

(2005).

D38.  Özkırış,  A.,  Evereklioğlu,  C.,  Öner,  AÖ.,  Erkılıç,  K.  “Komplike  retina  dekolmanı  olan

olgularda  primer  vitrektomi  sonuçlarımız.”  Türk  Oftalmoloji  Gazetesi,  33,  506-510

(2005).

D39.  Özkırış,  A.,  Evereklioğlu,  C.,  Öner,  AÖ.,  Erkılıç,  K.  “PDR’li  olgularda  pars  plana

vitrektomi sonuçlarımız.” ErciyesTıp Dergisi, 33, 506-510 (2005).

D40.  Özkırış,  A.,  Evereklioğlu,  C.,  Öner,  AÖ.,  Erkılıç,  K.“İntravitreal  triamsinolon  asetonid

enjeksiyonu sonrası endoftalmi.” Türk Oftalmoloji Gazetesi, 33, 506-510 (2005).

D41.  Aksu  R,  Özkırış  A,  Biçer  C,  Tosun  Z,  Akın  A,  Boyacı  A.  Katarakt  cerrahisinde  %  0,5

levebupivakain  ve  %  2  lidokainin  retrobulbar  blok  anestezisinin  karşılaştırılması.  Düzcetıp

fakültesi dergisi 2008;10(1):17–21.

D42.  Özkırış  A, Aksu R, Erkılıç K, Tuzcu E, İlhan Ö. İntravitreal  triamsinolon asetoni d enjeksiyonu

sonrası  katarakt  gelişen  olgul arda  fakoemülsifikasyon  cerrahisi.  Erciyestı p  dergisi

2008;30(1):14-18.

D43.  Özkırış  A,  Tuzcu  E,  Erkılıç  K,  İlhan  Ö,  Öner  A,  Yarbağ  A,  Pangal  E.  Patolojik  miyopiye  bağlı

subfoveal koroi dal neovaskülarizasyon gelişen olgulardafotodinamik tedavi. Erciyestıp dergisi

2008;30(4):238-241.

D44.  Öner  A,  Özkırış  A,  Karaküçük  S,  Mirza  E,  Erkı lıç  K.  Fotodinamik  tedavide  18  aylık

sonuçlarımız. Erciyestıp dergisi 2007;29(1):35-39.

D45.  Özkırış  A,  Erkılıç  K,  İlhan  Ö,  Tuzcu  E.  Psödofakik  kistoid  makular  ödemi  ol an  ol gularda

intravitreal  triamsinolon  asetonid  enjeksiyonu  etki nliğinin  değerl endirilmesi.  ErciyesTıp

Dergi si 2007;29(4):290-293.

D46.  Öner A, Özkırış A, Evereklioğlu C, Erkılıç K. Tip 2 diabetes mellitusta diyabetik papillopati: üç

olgunun sunumu. MN-Oftalmoloji Dergisi 2006;13(1):56-57.

D47.  Özkırış  A,  Evereklioğlu  C,  Erkılıç  K,  İlhan  Ö,  Mirza  E,  DoğanH.  Diabetik  maküla  ödemi

tedavisinde  intravitreal  triamsinolon  etkinliğinin  HRTII  ile  değerl endirilmesi.  MN-Oftalmoloji

Dergi si 2004;11(1):50-53.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan

bildiriler:

E1.  Ermiş,  S.,  Arslan,OŞ.,  Cicik,  E.,Oğuz,  H.,  İskeleli,  G.,  Özkırış,  A.,  Özkan,  Ş.  “Kornea

endotel  morfolojisinin  diabetik  retinopati  ile  ilişkisi”.  TOD  XXXIII.  Ulusal  Oftalmoloji

kongresi, 84, İzmir, 1999.

E2.  Arslan,  O.,  Üstüner,  A.,  Cicik,  E.,  Özkırış,  A.,  Uslu,  H.  “Yetişkinlerde  fako  cerrahisi  ile

birlikte  arka  kapsuloreksis  uygulaması”.  TOD  XXXIII.  Ulusal  Oftalmoloji  kongresi,  108,

İzmir, 1999.

E3.  Tamçelik,  N.,  Özkırış,  A.,  Cicik,  E.,  Ünal,  M.,  Üstündağ,  C.,  Ocakoğlu,  Ö.,  Devranoğlu,

K., Özkan, Ş. “Oküler hipertansiyonda optik sinir başı topografik ölçümleri ile standart ve

mavi-sarı  görme  alanı  MD  değerleri  arasındaki  ilişki”.  TOD  XXXIII.  Ulusal  Oftalmoloji

kongresi, 89, İzmir, 1999.

E4.  Arslan,  O.,  İskeleli,  G.,  Cicik,  E.,  Özkırış,  A.,  Köylüoğlu,  N.,  Aydın,  Ö.  “Silikon  yağı

keratopatisinde  penetran  keratoplasti  sonuçları”.  TOD  XXXIII.  Ulusal  Oftalmoloji

kongresi, 132, İzmir, 1999.

E5.  Özkırış,  A.,  Uslu,  H.,  Dikici,  K.,  Tolun,  H.“Şaşılık  ameliyatlarının  geç  sonuçları”.  TOD

XXXIII. Ulusal Oftalmoloji kongresi, 169, İzmir, 1999.

E6.  Tamçelik,  N.,  Ünal, M.,  Özkırış, A.,  Üstündağ,  C.,  Ocakoğlu,  Ö., Devranoğlu, K.,  Özkan,

Ş.  “Göz  içi  basıncı  normal  ve  optik  sinir  başı  çukurluğu  geniş  olan  olgularda  Heidelberg

retina  tomografi  sonuçlarımız”.  TOD  XXXIII.  Ulusal  Oftalmoloji  kongresi,  191,  İzmir,

1999.

E7.  Özkırış,  A.,  Arslan,OŞ.,  Cicik,  E.,  Özdemir,  H.,  Uslu,  H.,  Aydın,  Ö.,  Özkan,  Ş.  “Skleral

fiksasyon  lenslerinin    sekonder  implantasyonda  kullanımı”.  TOD  XXXIV.  Ulusal

Oftalmoloji kongresi, 74, Antalya, 2000.

E8.  Tamçelik,  N.,  Özkırış,  A.,  Özkan,  Ş.  “Viskoelastik  madde  ile  kombine  goniotomi

sonuçlarımız”. TOD XXXIV. Ulusal Oftalmoloji kongresi, 76, Antalya, 2000.

E9.  Uslu,  H.,  Arslan,OŞ.,  Özkırış,  A.,  Cicik,  E.,  Yetik,  H.,  Özdemir,  H.,  Topçuoğlu,  E.,

Özkan,  Ş.  “Heparin  kaplı  myopik  fakik  ön  kamara  göziçi  lensi  uygulamasının  kornea

endoteline ve myopikfundus değişikliklerine olan etkileri”. TOD XXXIV. Ulusal Oftalmoloji

kongresi, 83, Antalya, 2000.

E10.  Tanıdır,  R.,  Arslan,OŞ.,  Özkırış,  A.,  Cicik,  E.,  İskeleli,  G.,  Uslu,  H.,  Özkan,  Ş.  “Derin

korneal  ülserlerin  tedavisinde  amniotik  membran  transplantasyonu”.  TOD  XXXIV.  Ulusal

Oftalmoloji kongresi, 93, Antalya, 2000.

E11.  Özdemir,  H.,  Arslan,OŞ.,  Özkırış,  A.,  Cicik,  E.,  Tanıdır,  R.,  İslam,  E.,  İskeleli,  G.,

Özkan,  Ş.  “Penetran  keratoplasti  sonrası  yüksek  astigmatizmanın  wedge  rezeksiyon

yöntemi  ile  düzeltilmesi”.  TOD  XXXIV.  Ulusal  Oftalmoloji  kongresi,  100-101,  Antalya,

2000.

E12.  Kızılkaya,  M.,  Arslan,OŞ.,  Özkırış,  A.,  Cicik,  E.,  İskeleli,  G.,  Özdemir,  H.,  Özkan,  Ş.

“Keratokonüslü hastalarda iki taraflı penetran keratoplasti uygulamasınınilk ve ikincigöz

donörlerinin  saydamlığına  olan  etkisi”.  TOD  XXXIV.  Ulusal  Oftalmoloji  kongresi,  107,

Antalya, 2000.

E13.  Cicik,  E.,  Arslan,  O.,  Tolun,  H.,  Dikici,  K.,  Özkırış,  A.  “Ekstraoküler  adale  cerrahisinin

penetran  keratoplasti  ile  aynı  seansta  kombine  ve  daha  sonra  uygulanmasının  greft

saydamlığına etkisi”. TOD XXXIV. Ulusal Oftalmoloji kongresi, 107, Antalya, 2000.

E14.  Artunay,  Ö.,  Arslan,  O.,  Özkırış,  A.,  Cicik,  E.,  İskeleli,  G.,  Uzun,  A.,  Köylüoğlu,  N.,

Özkan,  Ş.  “Otolog  ve  homolog  konjonktival  transplantasyonla  oküler  yüzeyi  iyileştirilmiş

kimyasal  yanıklı  olgularda  penetran  keratoplasti  sonuçlarımız”.  TOD  XXXIV.  Ulusal

Oftalmoloji kongresi, 107-108, Antalya, 2000.

E15.  Arslan,  O.,  Cicik,  E.,  Özkırış,  A.,  İslam,  E.,  Ünal,  M.,  İskeleli,  G.,  Özkan,  Ş.  “Refraktif

laser  cerrahisi  (PRK  ve  Lasik)  sonrası  penetran  keratoplasti”.  TOD  XXXIV.  Ulusal

Oftalmoloji kongresi, 112, Antalya, 2000.

E16.  Özkırış,  A.,  Tamçelik,  N.,  Cicik,  E.,  Müftüoğlu,  G.,  Arvas,  S.,  Özdemir,  H.,  Özkan,  Ş.

“%0.5’lik  apraklonidine  ve  apraklonidine-  B-bloker  (selektif  ve  nonselektif)

kombinasyonunun  retina  damar  çapına  etkisi”.  TOD  XXXIV.  Ulusal  Oftalmoloji  kongresi,

128, Antalya, 2000.

E17.  Arslan,  O.,  Cicik,  E.,  Özkırış,  A.,  Artunay,  Ö.,  Uzun,  A.,  Özkan,  Ş.  “Glokom  tüp

implantlarının  değişik  kadranlara  yerleştirilmesinin  postoperatif  göziçi  basıncını

düşürmedeki  etkilerinin  karşılaştırılması”.  TOD  XXXIV.  Ulusal  Oftalmoloji  kongresi,  129,

Antalya, 2000.

E18.  Tamçelik,  N.,  Özkırış,  A.,  Ocakoğlu,  Ö.,  Üstündağ,  C.,  Devranoğlu,  K.,  Özkan,  Ş.

“Refrakter  gelişimsel  glokomlu  olgularda  Mitomisin  C’li  trabekülektomi”.  TOD  XXXIV.

Ulusal Oftalmoloji kongresi, 153-154, Antalya, 2000.

E19.  Özdemir,  H.,  Arslan,  O.,  Cicik,  E.,  Özkırış,  A.,  Artunay,  Ö.,  İskeleli,  G.,  Özkan,  Ş.

“Penetran  keratoplastide  ameliyatsırasında  sütür  ayarlamasının  ameliyat  sonrası

astigmatizmaya etkisi”. TOD XXXIV. Ulusal Oftalmoloji kongresi, 179, Antalya, 2000.

E20.  Özkırış,  A.,  Devranoğlu,  K.,  Tanıdır,  R.,  Tamçelik,  N.,  Özkan,  Ş.  “Sekonder  intraoküler

lens  implantasyonu  sonuçlarının  değerlendirilmesi”.  TOD  XXXIV.  Ulusal  Oftalmoloji

kongresi, 188, Antalya, 2000.

E21.  Özkırış,  A.,  Arslan,OŞ.,  Cicik,  E.,  Tanıdır,  R.,  Köylüoğlu,  N.,  İskeleli,  G.,  Özkan,  Ş.

“Keratoplasti-katarakt kombine cerrahisinde funduskırmızı refle yokluğunda ön kapsülün

tripan  mavisi  ile  boyanması”.  TOD  XXXIV.  Ulusal  Oftalmoloji  kongresi,  188,  Antalya,

2000.

E22.  Topçuoğlu,  E.,  Arslan,OŞ.,  Cicik,  E.,  Özkırış,  A.,  ve  ark.  “Vernal  keratokonjonktivitin

eşlik  ettiği  keratokonüslü  olgularda  penetran  keratoplasti”.  TOD  XXXIV.  Ulusal

Oftalmoloji kongresi,

E23.  Özkırış,  A.,  Arslan,OŞ., Cicik,  E.,  Ünal, M.,  Eroğlu,  E.,  İslam,  E.,  Uzun,  A.  “Katarakt  ve

kornea  cerrahisi  ile  birlikte  uygulanabilen  pupilla  rekonstrüksiyonu  teknikleri”.  TOD

XXXV. Ulusal Oftalmoloji kongresi, 91, İzmir, 2001.

E24.  Erkılıç,  K.,  Güler,  K.,  Özkırış,  A.,  Öztürk,  A.,  Doğan,  H.  “Tavşanlarda  yapılan  derin

sklerektomide  farklı  implant  materyallerinin  karşılaştırılması”.  TOD  XXXVI.  Ulusal

Oftalmoloji kongresi, 198-199, Ankara, 2002.

E25.  Öztürk,  A.,  Erkılıç,  K.,  Özkırış,  A.,  Doğan,  H.,  Haytoğlu,  T.  “Konjenital  dakriostenozda

cerrahi  tedavi  yaklaşımımız  ve  tedavi  sonuçlarımız”.  TOD  XXXVI.  Ulusal  Oftalmoloji

kongresi, 219-220, Ankara, 2002.

E26.  Erkılıç,  K.,  Özkırış,  A.,  Öztürk,  A.,  Kontaş,  O.,  Doğan,  H.  “Jadassohn’un  lineer

sebasenevüs  sendromu  (Olgu  sunumu)”.  TOD  XXXVI.  Ulusal  Oftalmoloji  kongresi,  148,

Ankara, 2002.

E27.  Özkırış,  A.,  Erkılıç,  K.,  Öztürk,  A.,  Doğan,  H.  “Lakrimal  kanalikül  duktal  papillomu”

(vaka sunumu). TOD XXXVI. Ulusal Oftalmoloji kongresi, 150, Ankara, 2002.

E28.  Toker,  İ.,  Arslan,OŞ.,  Özkırış,  A.,  Cicik,  E.,  İskeleli,  G.,  İslam,  E.  “Herpetik  keratitte

uygulanan  penetran  keratoplastinin  oral  asiklovir  ile  desteklenmesi”.  TOD  XXXVI.  Ulusal

Oftalmoloji kongresi, 162, Ankara, 2002.

E29.  Toker,  İ.,  Arslan,OŞ.,  İskeleli,  G., Cicik,  E.,  Özkırış,  A.,  Kayıran,  A.  “Yüksek  risk  grubu

penetran  keratoplasti,  limbus  transplantasyonu,  ve  patch  greftlerde  takrolimus

kullanımının  orta  ve  erken  dönem  sonuçları”.  TOD  XXXVI.  Ulusal  Oftalmoloji  kongresi,

80, Ankara, 2002.

E30.  Özkırış,  A.,  Erkılıç,  K.,  Öztürk,  A.,  Doğan,  H.,  Güler,  K.  “Bietti’nin  kristalin  distrofisi  (9

olgu ve takibi)”. TOD XXXVI. Ulusal Oftalmoloji kongresi, 87, Ankara, 2002.

E31.  Özkırış, A.,  Evereklioğlu, C.,  Erkılıç, K.,  Öner,  A.Ö.,  Kontaş,  O.  “Tazobactam/Piperasillin

kombinasyonunun  güvenli  ve  etkin  intravitreal  dozunun  saptanması”.  TOD  XXXVII.

Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, 96, İstanbul, 2003.

E32.  Erkılıç,  K.,  Caner,  F.,  Özkırış,  A.,  Evereklioğlu,  C.  “Biettinin  kristalin  distrofisi  ile

konjenital  eksternal  oftalmopleji  birlikteliği”.  TOD  XXXVII.  Ulusal  Türk  Oftalmoloji

Kongresi, 160, İstanbul, 2003.

E33.  Özkırış,  A.,  Evereklioğlu,  C.,  Erkılıç,  K.,  Mirza,  E.,  Doğan,  H.  “Arka  vitreus  dekolmanı

olan  ve  olmayan  olgularda  periferik  retina  lezyonlarının  tipi  vesıklığı”.  TOD  XXXVII.

Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, 177, İstanbul, 2003.

E34.  Tamçelik,  N.,  Özkırış,  A.  “Refrakter  gelişimsel  glokomu  olan  olgularda  farklı

konsantrasyonlardaki  MMC’li  trabekülektominin  uzun  dönem  sonuçları”.  TOD  XXXVII.

Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, 214, İstanbul, 2003.

E35.  Tuzcu,  EA.,  Özkırış,  A.,  Evereklioğlu,  C.,  Erkılıç,  K.“İntravitreal  triamsinolon  asetonid

enjeksiyonunun  komplikasyonları”.  TOD  XXXVIII.  Ulusal  Türk  Oftalmoloji  Kongresi,  86,

Antalya, 2004.

E36.  Özkırış,  A.,  Evereklioğlu,  C.,  Akgün,  H.,Eşel  ,  D.,  Caner,  F.,  Erkılıç,  K.  Deneysel

Pseudomonas  endoftalmi  tedavisinde  intravitreal  piperacillin/tazobactam  etkinliğinin

intravitreal  ceftazidime  ile  karşılaştırılması.  TOD  XXXVIII.  Ulusal  Türk  Oftalmoloji

Kongresi, 96, Antalya, 2004.

E37.  İlhan,  Ö.,  Özkırış,  A.,  Evereklioğlu,  C.,  Öner,  A.,  Erkılıç,  K.,  Mirza,  E.  Vitrektomi

uygulanmş  gözlerde  fakoemülsifikasyon  ile  kombine  silikon  yağıçıkarılması.  TOD

XXXVIII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, 117, Antalya, 2004.

E38.  Tuzcu,  EA.,  Özkırış,  A.,  Evereklioğlu,  C.,  Erkılıç,  K.,  Mirza,  E.,  Doğan,  H.  “Diabetik

makula ödemi olan olgularda tek doz intravitreal triamsinolonasetonidin göziçibasıncına

etkisi”. TOD XXXVIII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, 163, Antalya, 2004.

E39.  Evereklioğlu,  C.,  Özkırış,  A.,  İlhan,  Ö.,  Erkılıç,  K.,  Doğan,  H.,  Mirza,  E.  “Lameller

iktiyozlu  bir  olgudaki  sikatrisyel  ektropiyonun  cerrahi  tedavisinde  serbest  greft  olarak

skrotumun  kullanımı:  Alternatif  bir  donör  alan ı”.  TOD  XXXVIII.  Ulusal  Türk  Oftalmoloji

Kongresi, 209, Antalya, 2004.

E40.  Evereklioğlu,  C.,  Özkırış,  A.,  Güldür,  E.,  Alaşehir,  B.,  Sarı,  İ.,  Cengiz,  B.,  Koçoğlu,  H.

“Gebe  ratlarda  hamilelik  süresinceaşırı  miktarda  tüketilen  kafeinin  doğan  yavru  rat

retinaları  üzerindeki teratojenik  etkileri: Deneysel,  histopatolojik ve morfometrik analiz”.

TOD XXXVIII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, 221, Antalya, 2004.

E41.  Erkılıç,  K.,  Özkırış,  A.,  Evereklioğlu,  C.,Eşel  ,  D.,  Akgün,  H.  Deneysel  staphylococcus

epidermis  endoftalmi  tedavisinde  intravitreal  piperacillin/tazobactam’ın  etkinliği:

intravitreal vancomycin ile karşılaştırma.  TOD  XXXVIII.  Ulusal Türk  Oftalmoloji Kongresi,

226, Antalya, 2004.

E42.  Özkırış,  A.,  Evereklioğlu,  C.,  İlhan,  Ö.,  Erkılıç,  K.  Retinal  ven  daltıkanıklığına  bağlı

maküler  ödem  tedavisinde  intravitreal  triamsinolon  asetonid  etkinliği.  TOD  XXXVIII.

Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, 231, Antalya, 2004.

E43.  İlhan, Ö., Özkırış, A., Evereklioğlu,C., Öner, A., Erkılıç, K., Mirza, E. Katarakt ile birlikte

vitreoretinal  patolojisi  olan  olgularda  kombine  ve  ikiaşamalı  cerrahi  prosedürlerin

karşılaştırılması. TOD XXXVIII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, 239, Antalya, 2004.

E44.  Öner,  AÖ.,  Ferahbaş,  A.,  Karaküçük,  S.,  Özkırış,  A.,  Erkılıç,  K.,  Mirza,  E.  Sistemik

izoretinoin  tedavisinin  göz  yaşı  sistemine  etkileri.  TOD  XXXVIII.  Ulusal  Türk  Oftalmoloji

Kongresi, 275, Antalya, 2004.

E45.  Özkırış,  A.  İntravitreal  triamsinolon  asetonid  enjeksiyonu  sonrası  psödohypopyon

(Fotoğraf sunumu). TOD XXXVIII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, 302, Antalya, 2004.

E46.  Erkılıç, K., Tuzcu  EA,  Özkırış, A.,  Taşer  B.  Oturur ve yatar  pozisyonda korneal  kalınlığın

pakimetri  ile  değerlendirilmesi.  TOD  XXXX.  Ulusal  Türk  Oftalmoloji  Kongresi,  234,

Antalya, 2006.

E47.  İlhan,  Ö.,  Özkırış,  A.,  Evereklioğlu,  C.,  Erkılıç,  K.  İntravitreal  triamsinolon  asetonid

enjeksiyonu  sonrası  katarakt  gelişen  olgularda  fakoemülsifikasyon  cerrahisi.  TOD  XXXX.

Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, 346, Antalya, 2006.

E48.  Öner,  A.,  Özkırış,  A.,  Karaküçük  S,  Mirza  E.,  Erkılıç,  K.  Oküler  fotodinamik  tedavide  18

aylık sonuçlarımız. TOD XXXX. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, 352, Antalya, 2006.

E49.  Erkılıç,  K,  Özkırış,  A.,  Evereklioğlu,  C.  Patolojik  myopiye  bağlı  koroidal

neovaskülarizasyonu  gelişen  olgularda  fotodinamk  tedavi.  TOD  XXXX.  Ulusal  Türk

Oftalmoloji Kongresi, 353, Antalya, 2006.

E50.  İlhan,  Ö., Özkırış,  A.,  Evereklioğlu,  C.,  Erkılıç,  K.  Psödofakik  kistoid  makula  ödemi  olan

olgularda  intravitreal  triamsinolon  asetonid  enjeksiyonu  etkinliğinin  değerlendirilmesi.

TOD XXXX. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, 355, Antalya, 2006.

E51.  Özkırış,  A.,  Erkılıç,  K,  Evereklioğlu,  C.  Fakoemülsifikasyon  cerrahisi  esnasında  vitreusa

düşen  lens  materyeli  tedavisinde  pars  plana  vitrektomi  ve  endofakoemülsifikasyon. TOD

XXXX. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, 378, Antalya, 2006.

E52.  Evereklioğlu,  C.,  Öner,  A.,  Özkırış,  A.,  ,  Doğan,  H.,  Mirza,  E.,  Erkılıç,  K.  Behçet  mi,

Adamantiades-Behçet  mi?  Gerçekler  ve  kanıta  dayalı  tarihsel  gelişim  süreci.  TOD  XXXX.

Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, 148, Antalya, 2006.

E53.  Özkırış,  A.,  Erkılıç,  K,  Evereklioğlu,  C.,  Koç.,  A.  Diabetik  retinopatili  hastalarda

atorvastatinin  oküler  kan  akımıhızına  etkisi.  TOD  XXXX.  Ulusal  Türk  Oftalmoloji

Kongresi, 140, Antalya, 2006.

F. Diğer yayınlar: Kongre ve sempozyumlara katılım belgeleri:

F1.  TOD XXXI. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi. 16-20 Eylül 1997, İstanbul.

F2.  TOD 1997Kş Aktivitesi. 19-20 Aralık 1997, Denizli.

F3.  TOD XX. Bahar Sempozyumu. 23-24 Mayıs 1997, İstanbul.

F4.  TTBGöz Hastalıkları Sempozyumu 25 Mayıs 1997, İstanbul.

F5.  TOD XXXII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi. 15-20 Eylül 1998, Bursa.

F6.  XIX. Ulusal Oftalmoloji Kursu (Görüntüleme Yöntemleri). 9-11 Nisan 1999, Ankara.

F7.  3. Parkinson Hastalığı veHareket Bozuklukları Sempozyumu. 13-15 Mayıs 1999, İstanbul

F8.  Nöroimmunoloji Nöbiva 2. Sempozyumu. 27-28 Mayıs 1999, İstanbul.

F9.  TOD XXII. Bahar Sempozyumu. 28-30 Mayıs 1999, İstanbul.

F10.  29thCongress of the ECLSO. 17-20 Eylül 1999, Cenevre, İsviçre.

F11.  TOD XXXIII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi. 1-6 Ekim 1999, İzmir.

F12.  TOD XXXIII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi. Özellikli olgularda fakoemülsifikasyon Kursu, 1-6 Ekim 1999, İzmir.

F13.  TOD XXIII. Bahar Sempozyumu. 26-28 Mayıs 2000, İstanbul.

F14.  6thCongress of the EuropeanGlaucoma Society, 26-29Haziran 2000, Londra, İngiltere.

F15.  TOD Uygulamalı glokom cerrahisi sempozyumu. 4-5 Kasım 2000, İstanbul.

F16.  TOD XXII. Bahar Sempozyumu. 28-30 Mayıs 1999, İstanbul.

F17.  TOD XXXV. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi. 23-26 Eylül 2001, İzmir.

F18.  TOD XXXVI. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi. 5-9 Ekim 2002, Ankara.

F19.  Erciyes ÜniversitesiTıp Fakültesi “Eğitim becerileri kursu”. 24-28 Şubat 2003, Kayseri.

F20.  4th International Glaucoma Symposium. 19-22 Mart 2003, Barselona.

F21.  XXIII. Ulusal Oftalmoloji Kursu (Uvea). 4-6 Nisan 2003, Ankara.

F22.  Erciyes  ÜniversitesiTıp  Fakültesi  “Tıpta  bilimsel  araştırma  ve  veri  analizi  kursu”.  21-23  Mayıs

2003, Kayseri.

F23.  TOD XXXVI. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi. 4-8 Ekim 2003, İstanbul.

F24.  XXIV. Ulusal Oftalmoloji Kursu (Refraktif Cerrahi). 24Nisan 2004, Ankara.

F25.  TOD XXVII. Bahar Sempozyumu. 7-9 Mayıs 2004, İstanbul.

F26.  Etkin Sunuş Teknikleri. 15 Mayıs 2004, Antalya.

F27.  TOD XXXVIII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi. 9-13 Ekim 2004, Antalya.

F28.  VIII. Mediterranean Ophthalmology SocietyCongress, 13-16 Ekim 2004, Antalya.

F29.  XXV. Ulusal Oftalmoloji Kursu (Nörooftalmoloji). 1-3Nisan 2005, Ankara.

F30.  TOD XXVIII. Bahar Sempozyumu. Mayıs 2005, İstanbul.

F31.  TOD XXXIX. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi. 2005, Antalya.

F32.  XXVI. Ulusal Oftalmoloji Nisan Kursu. 2006, Ankara.

F33.  TOD XXIX. Bahar Sempozyumu. Mayıs 2006, İstanbul.

F34.  TOD XXXX. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi. 2006, Antalya.

F35.  XXVII. Ulusal Oftalmoloji Nisan Kursu. 2007, Ankara.

F36.  TOD XXX. Bahar Sempozyumu. Mayıs 2007, İstanbul.

F37.  TOD XXXXI. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi. 2007, Antalya

F38.  6

th

International glaucoma Symposium. 2007, Athens.

F39.  XXVCongress of the ESCRS. 2007, Stockholm.

F40.  XXVIII. Ulusal Oftalmoloji Nisan Kursu. 2008, Ankara.

F41.  TOD XXXI. Bahar Sempozyumu. Mayıs 2008, İstanbul.

F42.  8th Euroretina Congress. 2008, Vienna.

F43.  TOD XXXXII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi. 2008, Antalya

F44.  American Academy Meeting. 2008, Atlanta.